Polityka prywatności i Rodo Hotelu „Bursztynowy Sen”

1. Administratorem Danych Osobowych gości hotelowych jest 4A Investments ul. Grunwaldzka 13, 82-103 Stegna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000821342
2. Inspektorem ochrony informacji jest Artur Wawrzyniak, adres korespondencyjny ul. Grunwaldzka 13, 82-103 Stegna, e-mail : artur@bursztynowysen.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych gości jest:
* zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich
* udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
* dochodzenie ewentualnych roszczeń przez hotel w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do hotelu
* Gdy gość wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza je w celu kierowania do gościa ofert o swoich usługach i produktach.
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Obiekt v       informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało   miejsce przed cofnięciem zgody.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie księgowej, firmie dostarczającej oprogramowanie informatyczne, kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.
6. Dane osobowe będą przechowywane w hotelu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu wobec gościa.
7. Podanie danych osobowych tj imię, nazwisko, adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie.
8. Gość ma prawo do
– dostępu do swoich danych
– sprostowania lub usunięcia danych
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa

Polityka prywatności i Rodo Hotelu „Bursztynowy Sen”

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
d) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.